syringocoele nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

syringocoele nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm syringocoele giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của syringocoele.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • syringocoele

    * kỹ thuật

    y học:

    ống trung tâm tủy sống