synpneumonic nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

synpneumonic nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm synpneumonic giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của synpneumonic.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • synpneumonic

    * kỹ thuật

    y học:

    kết hợp với viêm phổi