synophrys nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

synophrys nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm synophrys giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của synophrys.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • synophrys

    * kỹ thuật

    lông mày giao nhau