synonymously nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

synonymously nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm synonymously giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của synonymously.

Từ điển Anh Việt

  • synonymously

    * phó từ

    xem synonymous

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • synonymously

    in a synonymous manner

    the two terms are used synonymously