syndesmotomy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

syndesmotomy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm syndesmotomy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của syndesmotomy.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • syndesmotomy

    * kỹ thuật

    thủ thuật cắt dây chằng