synarthrosis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

synarthrosis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm synarthrosis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của synarthrosis.

Từ điển Anh Việt

 • synarthrosis

  /,sinɑ:'θrousis/

  * danh từ

  (giải phẫu) khớp bất động

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • synarthrosis

  * kỹ thuật

  y học:

  khớp bất động