switch-lever nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

switch-lever nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm switch-lever giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của switch-lever.

Từ điển Anh Việt

  • switch-lever

    /'swit,levə/

    * danh từ

    (ngành đường sắt) tay bẻ ghi