switch-blade nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

switch-blade nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm switch-blade giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của switch-blade.

Từ điển Anh Việt

  • switch-blade

    dao bấm tự động