swellish nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swellish nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swellish giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swellish.

Từ điển Anh Việt

  • swellish

    /'sweliʃ/

    * tính từ

    khá sang, khá bảnh bao