swearer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swearer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swearer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swearer.

Từ điển Anh Việt

 • swearer

  /'sweərə/

  * danh từ

  người hay thề

  người hay chửi rủa

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • swearer

  someone who uses profanity

  someone who takes a solemn oath