swamped nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

swamped nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm swamped giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của swamped.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • swamped

  * kỹ thuật

  bị ngập

  đầm lầy

  lầy hóa

  lầy lội