suspensively nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

suspensively nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm suspensively giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của suspensively.

Từ điển Anh Việt

  • suspensively

    * phó từ

    xem suspensive