susanna nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

susanna nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm susanna giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của susanna.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • susanna

    an Apocryphal book consisting of text added to the Book of Daniel

    Synonyms: Book of Susanna

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).