surcingle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

surcingle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm surcingle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của surcingle.

Từ điển Anh Việt

 • surcingle

  /sə:'siɳgl/

  * danh từ

  đai yên (yên ngựa)

  đai áo (áo thầy tu)

  * ngoại động từ

  buộc đai (vào yên ngựa)

  buộc bằng đai