supraliminal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

supraliminal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm supraliminal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của supraliminal.

Từ điển Anh Việt

  • supraliminal

    * tính từ

    trên ngưỡng (đủ để gây kích thích)