supertension nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

supertension nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm supertension giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của supertension.

Từ điển Anh Việt

  • supertension

    * danh từ

    điện áp rất cao (trên 200 kv)

    sự tăng điện áp quá mức

    cao áp