supersensory nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

supersensory nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm supersensory giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của supersensory.

Từ điển Anh Việt

  • supersensory

    * tính từ

    xem supersensible