superelevate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

superelevate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm superelevate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của superelevate.

Từ điển Anh Việt

  • superelevate

    * ngoại động từ

    nâng mặt ngoài đường sắt lên cao