supercurrent nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

supercurrent nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm supercurrent giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của supercurrent.

Từ điển Anh Việt

  • supercurrent

    * danh từ

    siêu dòng điện; dòng điện cực mạnh