sumptousness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sumptousness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sumptousness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sumptousness.

Từ điển Anh Việt

  • sumptousness

    /'sʌmptjuəsnis/

    * danh từ

    sự xa hoa, sự xa xỉ

    sự lộng lẫy