summum bonum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

summum bonum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm summum bonum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của summum bonum.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • summum bonum

    the supreme good in which all moral values are included or from which they are derived

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).