summer-house nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

summer-house nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm summer-house giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của summer-house.

Từ điển Anh Việt

  • summer-house

    /'sʌməhaus/

    * danh từ

    nhà ngồi hóng mát (ở trong vườn)