sulphonation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sulphonation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sulphonation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sulphonation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • sulphonation

  * kinh tế

  sự sunfua hóa

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  sự sunfonat hóa

  sunphonat hóa