suitress nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

suitress nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm suitress giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của suitress.

Từ điển Anh Việt

  • suitress

    * danh từ

    xem suitor