suitably nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

suitably nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm suitably giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của suitably.

Từ điển Anh Việt

  • suitably

    * phó từ

    hợp, phù hợp, thích hợp với

    đúng lúc, đúng trường hợp

Từ điển Anh Anh - Wordnet