sucking-pig nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sucking-pig nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sucking-pig giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sucking-pig.

Từ điển Anh Việt

  • sucking-pig

    /'sʌkiɳpig/

    * danh từ

    lợn sữa