subvertebral nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

subvertebral nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm subvertebral giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của subvertebral.

Từ điển Anh Việt

  • subvertebral

    /'sʌb'və:tibrəl/

    * tính từ

    (giải phẫu) dưới xương sống