substruction nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

substruction nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm substruction giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của substruction.

Từ điển Anh Việt

  • substruction

    /'sʌb'strʌkʃn/ (substructure) /'sʌb,strʌktʃə/

    * danh từ

    nền, móng

    cơ sở hạ tầng