substantival nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

substantival nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm substantival giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của substantival.

Từ điển Anh Việt

 • substantival

  /,səbstən'taivəl/

  * tính từ

  (ngôn ngữ học) (thuộc) danh từ; có tính chất danh từ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • substantival

  of or relating to or having the nature or function of a substantive (i.e. a noun or noun equivalent)

  a substantival constituent