subspecialty nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

subspecialty nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm subspecialty giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của subspecialty.

Từ điển Anh Việt

  • subspecialty

    * danh từ

    một lĩnh vực riêng trong một chuyên khoa, chẳng hạn như chuyên về da trẻ em trong khoa da liễu hoặc chuyên về thần kinh người già trong khoa thần kinh