subsacral nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

subsacral nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm subsacral giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của subsacral.

Từ điển Anh Việt

  • subsacral

    /'sʌb'seikrəl/

    * tính từ

    (giải phẫu) dưới xương cùng