subgross nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

subgross nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm subgross giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của subgross.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • subgross

    too small to be visible to the naked eye

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).