subgrader nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

subgrader nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm subgrader giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của subgrader.

Từ điển Anh Việt

  • subgrader

    * danh từ

    máy san nền đất