suberization nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

suberization nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm suberization giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của suberization.

Từ điển Anh Việt

  • suberization

    * danh từ

    sự thành chất bần