suberisation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

suberisation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm suberisation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của suberisation.

Từ điển Anh Việt

  • suberisation

    * danh từ

    sự thành chất bần