subdebutante nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

subdebutante nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm subdebutante giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của subdebutante.

Từ điển Anh Việt

  • subdebutante

    * danh từ

    cô gái sắp bước vào giao tiếp xã hội