subcostal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

subcostal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm subcostal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của subcostal.

Từ điển Anh Việt

  • subcostal

    * tính từ

    (giải phẫu) dưới sọ