subcortal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

subcortal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm subcortal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của subcortal.

Từ điển Anh Việt

  • subcortal

    /'sʌb'kɔstl/

    * tính từ

    (giải phẫu) dưới xương sườn