subcooled nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

subcooled nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm subcooled giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của subcooled.

Từ điển Anh Việt

  • subcooled

    * tính từ

    được làm lạnh dưới nhiệt độ ngưng tụ