subcelestial nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

subcelestial nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm subcelestial giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của subcelestial.

Từ điển Anh Việt

  • subcelestial

    * tính từ

    thuộc thế giới; trần thế; thế gian