subbranchial nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

subbranchial nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm subbranchial giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của subbranchial.

Từ điển Anh Việt

  • subbranchial

    * tính từ

    dưới mang (cá)