subbinterval nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

subbinterval nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm subbinterval giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của subbinterval.

Từ điển Anh Việt

  • subbinterval

    s. khoảng con