subaural nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

subaural nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm subaural giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của subaural.

Từ điển Anh Việt

  • subaural

    /'sʌb'ɔ:rəl/

    * tính từ

    (giải phẫu) dưới tai