subaggregate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

subaggregate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm subaggregate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của subaggregate.

Từ điển Anh Việt

  • subaggregate

    tập con