sub-basement nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

sub-basement nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm sub-basement giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của sub-basement.

Từ điển Anh Việt

  • sub-basement

    * danh từ

    cái nền dưới nền nhà