suability nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

suability nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm suability giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của suability.

Từ điển Anh Việt

  • suability

    /,sju:ə'biliti/

    * danh từ

    (pháp lý) sự có thể truy tố được