stupendously nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stupendously nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stupendously giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stupendously.

Từ điển Anh Việt

 • stupendously

  * phó từ

  lạ lùng, kỳ diệu

  rất to lớn, rất quan trọng; vô cùng to lớn

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • stupendously

  to a stupendous degree

  stupendously ignorant people