stuns'l nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stuns'l nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stuns'l giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stuns'l.

Từ điển Anh Việt

 • stuns'l

  /'stʌdiɳseil/ (stun-sail) /'stʌnsl/ (stuns'l) /'stʌnsl/

  sail)

  /'stʌnsl/ (stuns'l)

  /'stʌnsl/

  * danh từ

  (hàng hải) buồm phụ