studiousness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

studiousness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm studiousness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của studiousness.

Từ điển Anh Việt

 • studiousness

  /'stju:djəsnis/

  * danh từ

  tính chuyên cần, tính siêng năng

  tính sốt sắng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • studiousness

  diligent study