stubbiness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stubbiness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stubbiness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stubbiness.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • stubbiness

    Similar:

    squatness: the property of being short and broad

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).